Đầu đọc thẻ SanDisk Extreme PRO CFast 2.0

1.499.000₫

Mô tả :

- Đầu đọc thẻ chính hãng Sandisk

- Đọc duy nhất thẻ nhớ CFast (Lưu ý là CFast chứ không phải CF (Compact Flast) )

- Chuẩn 3.0/ 2.0

- Up to 500MB/s

Số lượng
- +

- Đầu đọc thẻ chính hãng Sandisk

- Đọc duy nhất thẻ nhớ CFast (Lưu ý là CFast chứ không phải CF (Compact Flast) )

- Chuẩn 3.0/ 2.0

- Up to 500MB/s

Thẻ nhớ CFast 2.0 SanDisk Extreme PRO 3500X 256GB
Xem nhanh
-12%
Thẻ nhớ CFast 2.0  SanDisk Extreme PRO  3500X 128GB
Xem nhanh
-17%
Thẻ nhớ CFast 2.0 SanDisk Extreme PRO 3500X 64GB
Xem nhanh
-13%
Thẻ nhớ CFast Lexar 3600X 540MB/s 256GB
Xem nhanh

Thẻ nhớ CFast Lexar 3600X 540MB/s 256GB

23.749.000₫ 25.990.000₫
-9%
Thẻ nhớ CFast Lexar 3600X 540MB/s 128GB
Xem nhanh

Thẻ nhớ CFast Lexar 3600X 540MB/s 128GB

10.549.000₫ 12.490.000₫
-16%
Thẻ nhớ CFast Lexar 3500X 525MB/s 512GB
Xem nhanh

Thẻ nhớ CFast Lexar 3500X 525MB/s 512GB

31.490.000₫ 38.949.000₫
-19%
Thẻ nhớ CFast Lexar 3500X 525MB/s 256GB
Xem nhanh

Thẻ nhớ CFast Lexar 3500X 525MB/s 256GB

20.899.000₫ 23.490.000₫
-11%
Thẻ nhớ CFast Lexar 3500X 525MB/s 128GB
Xem nhanh

Thẻ nhớ CFast Lexar 3500X 525MB/s 128GB

9.799.000₫ 10.790.000₫
-9%
Thẻ nhớ CFast Lexar 3500X 525MB/s 64GB
Xem nhanh

Thẻ nhớ CFast Lexar 3500X 525MB/s 64GB

5.049.000₫ 5.590.000₫
-10%
Thẻ nhớ CFast Lexar 3500X 525MB/s 32GB
Xem nhanh

Thẻ nhớ CFast Lexar 3500X 525MB/s 32GB

3.699.000₫ 4.290.000₫
-14%
Thẻ nhớ CFast Lexar 3400X 510MB/s 256GB
Xem nhanh

Thẻ nhớ CFast Lexar 3400X 510MB/s 256GB

18.499.000₫ 19.990.000₫
-7%
Thẻ nhớ CFast Lexar 3400X 510MB/s 128GB
Xem nhanh

Thẻ nhớ CFast Lexar 3400X 510MB/s 128GB

9.499.000₫ 10.490.000₫
-9%
Thẻ nhớ CFast Lexar 3400X 510MB/s 64GB
Xem nhanh

Thẻ nhớ CFast Lexar 3400X 510MB/s 64GB

4.749.000₫ 5.149.000₫
-8%
Thẻ nhớ CFast Lexar 3400X 510MB/s 32GB
Xem nhanh

Thẻ nhớ CFast Lexar 3400X 510MB/s 32GB

2.649.000₫ 3.299.000₫
-20%