Thẻ nhớ CF Kingston

Thẻ nhớ Kingston CF Elite Pro 16GB 133X
Xem nhanh
-13%
Thẻ nhớ Kingston CF Elite Pro 32GB 133X
Xem nhanh
-19%
Thẻ nhớ Kingston CF Ultimate 16GB 600x 90MB/s
Xem nhanh
-43%
Thẻ nhớ Kingston CF Ultimate 32GB 600x 90MB/s
Xem nhanh
-36%
Thẻ nhớ Kingston CF Ultimate 16GB 266x 40MB/s
Xem nhanh
-25%
Thẻ nhớ Kingston CF Ultimate 32GB 266x 40MB/s
Xem nhanh
-45%
Thẻ nhớ Kingston CF Elite Pro 8GB 133X
Xem nhanh
-13%