Thẻ nhớ SD Sony

Thẻ nhớ Sony SDHC 16GB 90MB/s
Xem nhanh

Thẻ nhớ Sony SDHC 16GB 90MB/s

249.000₫ 350.000₫
-29%
Thẻ nhớ Sony SDHC 32GB 90MB/s
Xem nhanh

Thẻ nhớ Sony SDHC 32GB 90MB/s

349.000₫ 450.000₫
-22%
Thẻ nhớ Sony 64GB UHS-I SDXC (Speed Class 3) 95/90MB/s
Xem nhanh
-15%
Thẻ nhớ Sony 128GB UHS-I SDXC (Speed Class 3) 95/90MB/s
Xem nhanh
-25%
Thẻ nhớ Sony 128GB M Series UHS-II SDXC (Speed Class 10) 260/100 MB/s
Xem nhanh
-19%
Thẻ nhớ Sony 64GB SDXC SF-M series TOUGH UHS-II 277/150MB/s
Xem nhanh
-14%
Thẻ nhớ Sony 128GB SDXC SF-M series TOUGH UHS-II 277/150MB/s
Xem nhanh
-17%
Thẻ nhớ Sony 256GB SDXC SF-M series TOUGH UHS-II 277/150MB/s
Xem nhanh
-15%
Thẻ nhớ Sony 32GB G Series UHS-II SDHC (Speed Class 10) 300/299 MB/s
Xem nhanh
-19%
Thẻ nhớ Sony 64GB G Series UHS-II SDXC (Speed Class 10) 300/299 MB/s
Xem nhanh
-21%
Thẻ nhớ Sony 128GB G Series UHS-II SDXC (Speed Class 10) 300/299 MB/s
Xem nhanh
-16%
Thẻ nhớ Sony SDHC 32GB SF-G series TOUGH UHS-II V90 U3 300MB/s
Xem nhanh
-12%
Thẻ nhớ Sony SDXC 64GB SF-G series TOUGH UHS-II V90 U3 300MB/s
Xem nhanh
-14%
Thẻ nhớ Sony SDXC 128GB SF-G series TOUGH UHS-II V90 U3 300MB/s
Xem nhanh
-10%
Thẻ nhớ SDXC 64GB Sony SF-E Series UHS-II
Xem nhanh
-23%
Thẻ nhớ SDXC 128GB Sony SF-E Series UHS-II
Xem nhanh
-15%
Thẻ nhớ SDXC 256GB Sony SF-E Series UHS-II
Xem nhanh
-14%