Thẻ nhớ XQD

Thẻ nhớ CFexpress Type B card Sandisk Extreme Pro 128GB 1700/1200MB/s
Xem nhanh
-21%
Thẻ nhớ Sony XQD 240GB G Series 440/400MB/s
Xem nhanh
-14%
Thẻ nhớ Sony XQD 120GB G Series 440/400MB/s
Xem nhanh
-16%
Thẻ nhớ XQD Sony 440/400 MB/s Dòng G 64GB
Xem nhanh
-10%
Thẻ nhớ XQD Lexar 440MB/s 128GB
Xem nhanh

Thẻ nhớ XQD Lexar 440MB/s 128GB

6.099.000₫ 7.499.000₫
-19%
Thẻ nhớ XQD Lexar 440MB/s 64GB
Xem nhanh

Thẻ nhớ XQD Lexar 440MB/s 64GB

3.749.000₫ 4.250.000₫
-12%
Thẻ nhớ XQD Sony 440/400 MB/s Dòng G 128GB
Xem nhanh
-21%
Thẻ nhớ XQD Sony 440/150MB/s Dòng M 128GB
Xem nhanh
-9%
Thẻ nhớ XQD Sony 440/150MB/s Dòng M 64GB
Xem nhanh
-8%